جلسه بررسی تخصیص حقآبه کشاورزان

 

جلسه بررسی تخصیص حقآبه کشاورزان دو شهرستان پیرانشهر و سردشت طی جلسه مهندس کمال حسین پور و مهندس کاک درویشی با معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان، رییس حوزه آبریز دریاچه ارومیه و رییس حوزه آبریز کرخه مرزی در محل دفتر فرمانداری پیرانشهر

 

🗓 چهارشنبه 18 خرداد 1401