مشکلات سد کانی سیب بررسی شد

ترابی فرماندار پیرانشهر به همراه رئیس اداره منابع آب شهرستان از سد کانی سیب بازدید کرد

ترابی فرماندار پیرانشهر به همراه رئیس اداره منابع آب شهرستان از سد کانی سیب بازدید کرد

 

در این بازدید" ترابی"ضمن ابراز رضایت از مسئولین امر و نحوه اجرای پروژه طرح سد کانی سیب گفت:

سد کانی سیب به عنوان یکی از سدهای با اهمیت شهرستان در توسعه کشاورزی، اشتغال و رشد و ارتقاء در منطقه نقش بسزایی دارد که خوشبختانه دولت محترم گامهای خوبی در جهت رفع مشکلات مردم شهرستان در بخش مدیریت آبهای سطحی برداشته که جای تقدیر و تشکر دارد.