پیرانشهر/              ۹۸/۱۲/۰۲

با حضور" ترابی" فرماندار پیرانشهر انجام شد

تحویل صندوق‌های اخذ رای به نمایندگان حوزه انتخابیه و اعضای شعب

صبحگاه امروز جمعه دوم اسفند ماه، صندوق‌های اخذ رای در حوزه انتخابیه شهرستان پیرانشهر به نمایندگان فرماندار تحویل داده شد