_در دیدار با فرماندار پیرانشهر مطرح شد: ▪️پرداخت تسهیلات و ایجاد اشتغال برای روستاێیان پیرانشهر در قالب طرح های بنیاد برکت

✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری پیرانشهر، امروز شنبه ۶ دی ماه سالجاری، مجری و نماینده بنیاد برکت استان آذربایجان غربی پیرامون ارائه گزارش و عملکرد بنباد برکت در شهرستان پیرانشهر با حضور در محل فرمانداری با فرماندار شهرستان دیدار و گفتگو کردند.

"ترابی"فرماندار شهرستان در دیدار با نمایندگان بنیاد برکت با اشاره به ظرفیت ها و پتانسل های شهرستان عنوان کرد: دولت علی رغم تمامی محدودیت ها سعی دارد عدالت توسعه ای را به تمامی مناطق گسترده کند و در این زمینه مشارکت بنیاد برکت نیز می تواند در اجرای طرح های اشتغال با اعطای تسهیلات اشتغالزایی روستایی با بهره کم بسیار مفید باشد.

در ادامه این دیدار "خانم کاشفی دوست" مجری و نماینده عالی بنیاد برکت در استان آذربایجان غربی با تاکید  بر اینکه رسالت اصلی بنیاد برکت اعطای تسهیلات کم بهره برای طرح های اشتغال زایی در سراسر کشور است. با ارائه گزارشی مختصر به ارائه  اقدامات و عملکرد این بنیاد در هشت ماهه اول سال ۱۳۹۹ در شهرستان پیرانشهر پرداختند.

"کاشفی دوست" با اشاره به پرداخت تسهیلات  اشتغال زایی در روستاها از اوایل سال در شهرستان پیرانشهر افزوند: با همکاری  فرمانداری شهرستان، بخشداران و دهیاری ها؛ روستاهای واجد شرایط پرداخت تسهیلات، شناسایی و نسبت به پرونده سازی، معرفی طرح و پرداخت تسهیلات ۵۰۰ میلیون ریالی  برای راه اندازی طرح های اشتغال زایی زود بازده در سطح روستاها اقدام شده که ۳۱۰ پرونده متقاضیان جهت پرداخت به بانک های شهرستان معرفی شده که تاکنون ۱۵۳ طرح تسهیلات جهت راه اندازی طرح  و شروع بکار آنها پرداخت و مابقی افراد  در حال مراحل  نهایی پرونده سازی و پرداخت تسهیلات می باشند.

 

وی افزودند؛ از زمان شروع این طرح ۶۷ میلیارد ریال تسهیلات کم بهره طرح های روستایی در شهرستان پیرانشهر پرداخت شده و انتظار میرود تا پایان سال جاری پرداخت تسهیلات به مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال برسد.

با بهره برداری از این طرح ها در سطح روستاها برای ۵۰۰ نفر بصورت مستقیم اشتغال زایی ایجاد خواهد شد.