جلسه برنامه ریزی های یوم الله 22 بهمن در پیرانشهر

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن با ریاست فرماندار پیرانشهر در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

 

ترابی فرماندار پیرانشهر:

۲۲ بهمن نماد وحدت و انسجام هر چه بیشتر ملت ایران است.

وی افزود:

حضور پرشور و گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن پیام روشن به دشمنان است که نمی توانند هیچ خللی در عزم و اراده راسخ ملت بزرگ ایران ایجاد کنند.

مقام عالی شهرستان در پایان همکاری تمامی دستگاه های مربوطه در برگزاری این راهپیمایی را با متولیان امر خواستار شد