برگزاری مراسم صبحگاه مشترک در پیرانشهر

با حضور فرماندار پیرانشهر مراسم صبحگاه مشترک و رزمایش الی بیتالمقدس برگزار گردید

برگزاری مراسم صبحگاه مشترک و رزمایش الی بیت‌المقدس بسیجیان گردان ها با حضور"ترابی"فرماندار پیرانشهر،امام جمعه،دکترخضری نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولین...