دیدار روحانیون روستاهای بخش لاجان با فرماندار پیرانشهر

دیدار روحانیون روستاهای بخش لاجان با فرماندار پیرانشهر

جمعی از روحانیون روستاهای بخش لاجان با فرماندار پیرانشهر دیدار کردند

طی نشستی صمیمی بین فرماندار پیرانشهر با روحانیون روستاهای بخش لاجان (گردبن،سنجله،گرداسه و کیله سیپان) و بحث و بررسی و تبادل نظر پیرامون راه سازی و آسفالت راه های ارتباطی محور روستاهای مذکور؛

مضافاً اینکه در این نشست ابراهیمی بخشدار لاجان و محمدی رئیس اداره راهداری حضور داشتند