برپایی نمایشگاه عسل طبیعی در پیرانشهر

بازدید فرماندار از مراحل راه اندازی نمایشگاه عسل طبیعی در پیرانشهر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری؛

ترابی فرماندار پیرانشهر با حضور در محل سالن ۲۰۰۰ نفری بمنظور مراحل نهایی آماده سازی نمایشگاه عسل طبیعی از پیشرفت فیزیکی راه اندازی نمایشگاه بازدید بعمل آورد