در راستای مبارزه با کرونا ویر وس در پیرانشهر انجام شد

لیست اقلام پزشکی خریداری شده توسط خیرین در پیرانشهر

در راستای مبارزه با شیوع بیماری کرونا ویروس و ریشه کن کردن آن...

با پیگیری های فرماندار پیرانشهر و همت خیرین سلامت در شهرستان اقلام مورد نیاز پزشکی با اعتبار یازده میلیارد و یکصد و پنجاه و شش میلیون و چهارصدو نه هزار ریال در راستای مبارزه با کرونا ویروس خریداری و راه اندازی گردید.

کرونا را شکست خواهیم داد