بازدید فرماندار پیرانشهر از پروژه های طرح گردشگری بادین آباد

بازدید فرماندار پیرانشهر از پروژه های طرح گردشگری بادین آباد

درادامه بازدید های ترابی فرماندار پیرانشهر⬇

🔸بازدید فرماندار پیرانشهر از پروژه طرح گردشگرى روستای بادین آباد منگور و تاکید بر سرعت عمل در اجرای پروژه