با حضور فرماندار وضعیت جوی پیرانشهر مورد بررسی قرار گرفت

بازدید شبانه فرماندار پیرانشهر از اداره هواشناسی شهرستان...

" ترابی"فرماندار پیرانشهر به اتفاق حراست فرمانداری و بخشدار مرکزی از اداراه هواشناسی این شهرستان بازدید و از نزدیک با مسئولین مربوطه در رابطه با وضعیت جوی شهرستان با توجه به انتخابات پیش رو گفتگو نمود.