با پیگیری های فرماندار شهرستان پیرانشهر انجام شد

عملیات آسفالت راه روستایی در پیرانشهر

 

 

_اجرای عملیات روکش آسفالت جاده پـسوه - شهـر لاجان

[ اجرای فاز اول عملیات روکش آسفالت جاده پسوه تا سه راه گردکسپیان به طرف شهـر لاجان بطول ۲,۵ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد ریال انجام شده است]