توزیع اعتبارات برای روستاهای فاقد دهیاری

توزیع اعتبارات برای روستاهای فاقد دهیاری

 جلسه ای با محوریت بررسی توزیع اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری با حضور فرماندار پیرانشهر،بخشداران بخش مرکزی،لاجان و جمعی از مسئولین دستگاه های اجرایی در محل دفتر فرماندار برگزار گردید