تشکیل جلسه شورای ثبت احوال

جلسه شورای ثبت احوال در پیرانشهر برگزار شد

جلسه شورای ثبت احوال شهرستان پیرانشهر با حضور بخشدار مرکزی و اعضای شورا در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید