برگزاری ملاقات عمومی با فرماندار پیرانشهر

برگزاری ملاقات عمومی با فرماندار پیرانشهر

امروز دوشنبه ۱۰ تیر ماه، ملاقات عمومی فرماندار پیرانشهر با مردم شهرستان برگزار شد

✅ترابی فرماندار پیرانشهر به صورت چهره به چهره با مراجعین ملاقات و ضمن بررسی درخواست ها و مسایل مطروحه دستورات لازم به منظور حل موارد مطروحه صادر نمود.

لازم به توضیح است ملاقات مردمی فرماندار با مردم شریف شهرستان پیرانشهر هر هفته روزهای دوشنبه برگزار می شود