ادامه عملیات پروژه های راه روستایی در پیرانشهر

بازدید فرماندار شهرستان پیرانشهر: بهمراه بخشدار مرکزی و مسؤلان مربوطه از روند اجرای عملیات زیر سازی و شن ریزی جاده روستای گل آباد

 

[با اتمام شن ریزی و  زیر سازی جاده روستای مذکور، عملیات آسفالت آن به طول ۱ کیلومتر اجرا خواهد شد]