برگزاری جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان پیرانشهر

▫️به گزارش روابط عمومی فرمانداری پیرانشهر،جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان پیرانشهر با ریاست «ترابی» فرماندار پیرانشهر و با حضور  اعضای شورا و سایر مسئولین شهرستانی در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

 

 

 

🔻مهمترین موارد مورد بررسی و مصوب در جلسه :

۱- بررسی وضعیت سد کانی سیب و آبگیری آن در اواخر مرداد ماه ـ جابجائی ایستگاهای پمپاژ در مجاور مخزن سد کانی سیب به خارج از محدوده سد

۲- تعیین تکلیف چاه مطالعاتی سازمان آب واقع در سه راه پسوه

۳- اطلاع رسانی و ممنوعیت شنا در تأسیسات(سد ها) و مجاری آبی شهرستان

۴-بررسی و تعیین وضعیت قایق موجود در سد سیلوه به اپراتور بومی

۵- تعیین تکلیف اراضی سقلی در پایاب سد سیلوه

۶-کنترل برداشت های غیر مجاز شن و ماسه در حریم رودخانه های سطح شهرستان