مشکلات نقل و انتقال نمایشگاه داران خودرویی مورد بحث و بررسی قرار گرفت

برگزاری نشست بررسی مشکلات و نقل و انتقال نمایشگاه داران خودرویی شهرستان پیرانشهر به مجتمع نمایشگاه خودرویی جدید؛

 

 

🔹به گزارش روابط عمومی فرمانداری پیرانشهر، با حضور " ترابی" فرماندار پیرانشهر،  مهندس حسین پور: نماینده مردم شریف شهرستان های پیرانشهر و سردشت، رؤسای ادارات صنعت، معدن تجارت، اتاق اصناف و نمایندگان نمایشگاه داران خودرو؛ وضعیت فعلی مجتمع نمایشگاه خودرو و مشکلات پیش رو در رابطه با انتقال آنان به مجتمع نمایشگاه خودرویی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.