برگزاری جلسه ویدیو کنفرانس فرماندار پیرانشهر با استاندار آذربایجانغربی

بمنظور مبارزه با بیماری کرونا ویروس...

 برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس فرماندار پیرانشهر با محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجانغربی.

 لازم بذکر می باشد که در این ویدیو کنفرانس ایرج حریرچی نماینده ویژه وزیر بهداشت و ناظر بر اجرای طرح بسیج ملی مبارزه با بیماری کرونا حضور دارند