با ریاست فرماندار،جلسه رسیدگی به شکایات انتخابات در پیرانشهر برگزار شد.

جلسه رسیدگی به شکایات انتخابات

 

جلسه رسیدگی به شکایت انتخابات با حضور اعضای هیئت اجرایی و نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در محل فرمانداری برگزار گردید.

✅در این جلسه با توجه به عدم وصول شکایت از سوی نامزدهای انتخاباتی،صحت انتخابات توسط هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه تایید گردید