#گـزارش_تصـویـری

▫️دیـدار و ملاقات حضوری مـردم با فرمانـدار شهرستـان پیرانشهـر

 

 

 ➖ملاقات عمومی فرماندار پیرانشهر  بصورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی در دفتر فرمانداری برگزار شد.