جلسه فوق العاده شورای ترافیک در پیرانشهر تشکیل گردید

به منظور بررسی مسائل و مشکلات ترافیکی و حمل و نقل در سطح شهر و هم اندیشی در خصوص حل این مسائل جلسه فوق العاده شورای ترافیک شهرستان پیرانشهر امروز سه شنبه ۱۹ آذرماه به ریاست"ترابی" فرماندار و سایر اعضای این شورا در محل دفتر فرماندار برگزار شد

مقام عالی شهرستان در این جلسه بر لزوم مدیرت حمل و نقل عمومی طبق مقررات و دستورالعمل های موجود تاکید کرد و گفت : انتظار می رود با همفکری و هم اندیشی بین ادارات و با استفاده از شیوه های مدیریتی دقیق معضلات ترافیکی به حداقل برسد.