برنامه ملاقات های عمومی فرماندار با مردم شهرستان

ترابی فرماندار پیرانشهر در دیدار چهره به چهره با مردم شریف و نجیب شهرستان،مشکلات آنان را مورد بررسی قرار داد

دیدار و ملاقات عمومی فرماندار شهرستان پیرانشهر با رعایت پرۆتکل های بهداشتی با همشهریان عزیز در راستای رفع مشکلات آنان