🔴 مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان پیرانشـهر انجام شد.

▫️ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پیرانشهر، امروز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری، طی مراسمی با حضور فرماندار پیرانشهر و مسئولین استانی، مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر در محل دفتر فـرمانداری پیرانشهر برگزار گردید.

🔴 مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان پیرانشـهر انجام شد.

▫️ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پیرانشهر، امروز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری، طی مراسمی با حضور فرماندار پیرانشهر و مسئولین استانی، مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر در محل دفتر فـرمانداری پیرانشهر برگزار گردید.

در این مراسم "#سلام_پیشدار" به عنوان رئیس جدید آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر معرفی و از زحمات "#ابراهیم_مرادی" رئیس سابق اداره؛ تقدیر و تجلیل بعمل آمد.

[ آقای"سلام پیشدار" قبلآ در پست های مختلف مدیریتی در مدارس سطح شهرستان پیرانشهر مشغول به فعالیت بودند.]