برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر برگزار شد

برگزاری جلسه شورای آموزش پرورش شهرستان پیرانشهر برگزار شد

🔸جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر با حضور فرماندار و اعضای این شورا با دستور کار ۱-ارائه گزارش مدیریت آموزش و پرورش ۲-بحث و تبادل نظر در مورد برنامه های بزرگداشت مقام شامخ معلم ۳-بحث و تبادل نظر در خصوص اقدامات پیشگیرانه سیل ها ی اخیر، رانش زمین و وضعیت مدارس و ... در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد