جلسه اولویت بندی مشکلات روستاهای در معرض خطر مهاجرت

جلسه اولویت بندی مشکلات روستاهای در معرض خطر مهاجرت

برگزاری جلسه اولویت بندی مشکلات و راهکارهای پیشنهادی در خصوص روستا های در معرض خطر مهاجرت،

 در محل ساختمان فرمانداری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان پیرانشهر در این جلسه بررسی، پیگیری،دلایل انگیزه مهاجرت و راهکارهای پیشنهادی با حضور معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار،بخشداران بخش مرکزی و لاجان،اعضای شورا و دهیاران و با همکاری دستگاه های ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.