با حضور فرماندار همایش رای اولی‌های دانش‌آموزان پیرانشهری برگزار شد

در آستانه انتخابات دوم اسفند ماه، همایش رای اولی‌ها با حضور فرماندار پیرانشهر،معلمین و دانش آموزان دبیرستان استاد هژار برگزار شد.

ترابی فرماندار پیرانشهر در این همایش گفت:

انتخابات به معنای این نیست که به دنبال انتخاب فردی خاص باشیم؛ آنچه بیش از همه مورد توجه بوده حضور موثر در عرصه های اجتماعی است که باید جدی بگیریم و در این راستا نقش مدارس، مجامع اجتماعی و خانواده ها بسیار موثر است.

مقام عالی شهرستان سهم جوانان در شکل گیری آینده کشور را موثر خواند و بیان داشت: دانش آموزان امروز آینده سازان کشور هستند و تاثیرات بسیاری در سرنوشت کشور خواهند داشت که در این راستا  می تواند شما را به سرمنزل مقصود برساند.

 وی در ادامه افزود: هم اکنون با تلاش عوامل ستاد انتخابات، برنامه ها طبق زمان بندی مشخص شده در حال انجام است تا بتوانیم یک انتخابات سالم و قانونمند و بی طرف داشته باشیم