دیدار معاون اقتصادی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل با فرماندار پیرانشهر...

نوری معاون اقتصادی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل کردستان عراق با حضور در شهرستان مرزی پیرانشهر با "ترابی" فرماندار پیرانشهر دیدار کرد.

در این دیدار که تعدادی از مدیران استانی و شهرستانی حضور داشتند در خصوص مسایل اقتصادی و همچنین بررسی وضعیت مرزی در راستای مبارزه با ویروس کرونا تبادل نظر شد.

"ترابی"در این دیدار با توجه به وضعیت موجود و شیوع بیماری کرونا ویروس نسبت به رعایت بهداشت و همراه داشتن مواد ضد عفونی کننده،دستکش و ماسک توسط رانندگان طرفین در مرز تمرچین تاکید موکد داشتند