مشکلات روستاهای بخش مرکزی بررسی شد

نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی برگزار شد

جلسه نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی به ریاست بخشدار مرکزی،جمعی از مسئولین ادارات و دهیاران بخش مرکزی در راستای رفع مشکلات روستائیان،ساخت و سازهای غیرمجاز،گاز کشی،طرحهای عمرانی و اشتغالزایی،طرح یک روستا یک محصول،طرح روستای بدون بیکار و ... در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید