فرماندار پیرانشهر از پرستاران این شهرستان تقدیر کرد

فرماندار پیرانشهر از پرستاران این شهرستان تقدیر کرد

فرماندار پیرانشهر بمناسبت روز پرستار از پرستاران بیمارستان امام خمینی(ره) تقدیر کرد

ترابی فرماندار پیرانشهر با اهدا لوح تقدیر و یک شاخه گل از زحمات پرستاران تقدیر و تشکر نمود.

وی پرستاری را از سخت ترین و مهم ترین شغل های بخش درمان برشمرده و تلاش ها و مسئولیت این عزیزان را ارج نهاد.

در پایان فرماندار،از بیماران بستری و بخش های مختلف بیمارستان بازدید نمود