عصر سه شنبه انجام گرفت

بازدید فرماندار از ادارات سطح شهرستان

 

🔹دیدار "ترابی" فرماندار شهرستان پیرانشهر به همراه مهندس کمال حسین پور، نماینده مردم شریف و نجیب شهرستان های پیرانشهر و‌ سردشت در مجلس شورای اسلامی با " حاجی عباسی" رئیس اداره مخابرات شهرستان پیرانشهر.