برگزاری جلسه کارگروه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان پیرانشهر؛

 

▫️ جلـسه کارگروه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان پیرانشهر در سالجاری؛ به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و باحضور مسئولان نظامی و انتظامی و ادارات مرتبط برگزار شد. 

در این جلسه مصوبات جلسه قبل پیگیری و نتیجه اقدامات توسط ادارات مرتبط تشریح و موارد مد نظر و راهکارهایی مطرح گردید. 

 

🗓دوشنبه: 22 خرداد ماه 1401