بازدید فرماندار پیرانشهر از روند اجرای پروژه زیر سازی روستای آبخورده

بازدید فرماندار پیرانشهر از روند اجرای پروژه زیر سازی روستای آبخورده

🔴بازدید فرماندار پیرانشهر از روند اجرای پروژه زیرسازی آسفالت محور ارتباطی روستای آبخورده

✅ترابی فرماندار پیرانشهر به همراه

بخشدار مرکزی و محمدی رئیس اداره راهداری شهرستان از روند اجرای زیر سازی و آسفالت محور ارتباطی روستای آبخورده بازدید و دستورات لازم جهت تسریع در اتمام پروژه صادر نمود

مقام عالی شهرستان هدف از اجرای این پروژه را بهره مندی اهالی این روستا از جاده آسفالته مطلوب جهت تردد و ارتباط با جاده اصلی شهرستان عنوان کردند