نشست صمیمی حزب اعتدال و توسعه شهرستان با فرماندار پیرانشهر

نشست صمیمی حزب اعتدال و توسعه شهرستان با فرماندار پیرانشهر

نشست صمیمی در برگزاری جلسه تعامل و هم اندیشی فرماندار پیرانشهر با اعضاء حزب اعتدال و توسعه (شعبه شهرستان پیرانشهر )در محل دفتر فرماندار