حضور مدیر کل تعزیرات حکومتی استان در فرمانداری

دیدار مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجانغربی با فرماندار پیرانشهر

"ترابی"فرماندار پیرانشهر با محمد اقوامی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان آذربایجانغربی پیرامون مسائل و مشکلات تعزیرات حکومتی شهرستان بحث و گفتگو کرد