بازدید فرماندار پیرانشهر از کارخانه فراورده های لبنی پیرانشهر

بازدید فرماندار پیرانشهر از کارخانه فراورده های لبنی پیرانشهر

بازدید فرماندار از کارخانه فراورده های لبنی پیرانشهر

🔸 فرماندار به اتفاق نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از کارخانه تولید فراورده های لبنی این شهرستان واقع در شهرک صنعتی بازدید کردند.

فرماندار پیرانشهر در این بازدید گفت: حمایت از تولید،اشتغال جوانان را به همراه دارد و اشتغال جوانان به ارتقای امنیت و تولید در جامعه می انجامد

ترابی در ادامه بازدید،از بخشهای مختلف این کارخانه بازدید و از دست اندرکاران آن قدر دانی کرد