دیدار سرزده و نوروزانه فرماندار پیرانشهربا بیماران
دیدار سرزده و نوروزانه فرماندار پیرانشهربا بیماران
  • پنج شنبه 8 فروردین 1398 ساعت 19:43
بازدید فرماندار پیرانشهر از دهستان پسوه
بازدید فرماندار پیرانشهر از دهستان پسوه
  • پنج شنبه 8 فروردین 1398 ساعت 19:41
بازدید فرماندار از سد جلدیان
بازدید فرماندار از سد جلدیان
  • پنج شنبه 8 فروردین 1398 ساعت 19:38
بازدید فرماندار از سد سیلوه
بازدید فرماندار از سد سیلوه
  • پنج شنبه 8 فروردین 1398 ساعت 19:36
بازدید فرماندار از مناطق در معرض خطر سیلاب
بازدید فرماندار از مناطق در معرض خطر سیلاب
  • پنج شنبه 8 فروردین 1398 ساعت 19:34
آبگرفتگی در مسیر جاده روستای پسوه
آبگرفتگی در مسیر جاده روستای پسوه
  • چهارشنبه 7 فروردین 1398 ساعت 08:50
بازدید نوروزی فرماندار پیرانشهر از پایگاه امداد جاده ای هلال احمر و اورژانس 115
بازدید نوروزی فرماندار پیرانشهر از پایگاه امداد جاده ای هلال احمر و اورژانس 115
  • چهارشنبه 7 فروردین 1398 ساعت 08:42
بازدید فرماندار پیرانشهر از اداره مخابرات شهرستان
بازدید فرماندار پیرانشهر از اداره مخابرات شهرستان
  • چهارشنبه 7 فروردین 1398 ساعت 08:39
دیدار عیدانه جمعی از مسئولین با فرماندار پیرانشهر
دیدار عیدانه جمعی از مسئولین با فرماندار پیرانشهر
  • چهارشنبه 7 فروردین 1398 ساعت 08:35
بازدید فرماندار پیرانشهر از محور مرز تمرچین
بازدید فرماندار پیرانشهر از محور مرز تمرچین
  • چهارشنبه 7 فروردین 1398 ساعت 08:32