پیام فرماندار پیرانشهر به مناسبت روز جانباز
پیام فرماندار پیرانشهر به مناسبت روز جانباز
  • پنج شنبه 22 فروردین 1398 ساعت 09:06
تقدیر فرماندار پیرانشهر از سرهنگ بازنشسته سپاه به مناسبت روز پاسدار
تقدیر فرماندار پیرانشهر از سرهنگ بازنشسته سپاه به مناسبت روز پاسدار
  • پنج شنبه 22 فروردین 1398 ساعت 09:03
پیام فرماندار پیرانشهر به مناسبت روز پاسدار
پیام فرماندار پیرانشهر به مناسبت روز پاسدار
  • پنج شنبه 22 فروردین 1398 ساعت 09:00
مراسم گرامیداشت روز پاسدار
مراسم گرامیداشت روز پاسدار
  • پنج شنبه 22 فروردین 1398 ساعت 08:56
برگزاری جلسه تنظیم بازار
برگزاری جلسه تنظیم بازار
  • پنج شنبه 22 فروردین 1398 ساعت 08:50
برگزاری جلسه حمایت از خانواده زندانیان
برگزاری جلسه حمایت از خانواده زندانیان
  • پنج شنبه 22 فروردین 1398 ساعت 08:46
پیام تقدیر و تشکر
پیام تقدیر و تشکر
  • یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 17:04
برگزاری جلسه فوق العاده ستاد مدیریت بحران شهرستان پیرانشهر
برگزاری جلسه فوق العاده ستاد مدیریت بحران شهرستان پیرانشهر
  • یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 16:59
پیام فرماندار پیرانشهر به مناسبت عید مبعث
پیام فرماندار پیرانشهر به مناسبت عید مبعث
  • چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 11:03
بازدید فرماندار پیرانشهر از مسدود بودن جاده روستای زیوکه
بازدید فرماندار پیرانشهر از مسدود بودن جاده روستای زیوکه
  • چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 11:00