آیین غبار روبی مساجد سطح شهرستان
آیین غبار روبی مساجد سطح شهرستان
  • دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 ساعت 07:47
نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی
نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی
  • دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 ساعت 07:43
بازدید فرماندار پیرانشهر از مدارس سطح شهرستان
بازدید فرماندار پیرانشهر از مدارس سطح شهرستان
  • دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 ساعت 07:36
تجلیل از ستارگان ورزشی در پیرانشهر
تجلیل از ستارگان ورزشی در پیرانشهر
  • پنج شنبه 12 اردیبهشت 1398 ساعت 19:37
مراسم روز معلم در پیرانشهر
مراسم روز معلم در پیرانشهر
  • پنج شنبه 12 اردیبهشت 1398 ساعت 19:35
پیام فرماندار پیرانشهر به مناسبت روز معلم
پیام فرماندار پیرانشهر به مناسبت روز معلم
  • پنج شنبه 12 اردیبهشت 1398 ساعت 19:32
فرماندار پیرانشهر با اهدای لوح تقدیر از کارگران تقدیر کرد
فرماندار پیرانشهر با اهدای لوح تقدیر از کارگران تقدیر کرد
  • چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 ساعت 18:54
تجلیل از اساتید به مناسبت روز معلم
تجلیل از اساتید به مناسبت روز معلم
  • چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 ساعت 18:52
جلسه شورای فرهنگ عمومی در پیرانشهر
جلسه شورای فرهنگ عمومی در پیرانشهر
  • چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 ساعت 18:49
پیام فرماندار پیرانشهر به مناسبت روز کارگر
پیام فرماندار پیرانشهر به مناسبت روز کارگر
  • چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 ساعت 18:46