برگزاری جلسه مصرف برق و پیک سایی در پیرانشهر
برگزاری جلسه مصرف برق و پیک سایی در پیرانشهر
  • چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 ساعت 07:48
ملاقات عمومی فرماندار پیرانشهر با مردم برگزار گردید
ملاقات عمومی فرماندار پیرانشهر با مردم برگزار گردید
  • دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 14:24
بازدید فرماندار از سایت گلخانه ای روستای سروکانی
بازدید فرماندار از سایت گلخانه ای روستای سروکانی
  • دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 14:21
حضور مدیر کل اشتغال پایدار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در فرمانداری
حضور مدیر کل اشتغال پایدار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در فرمانداری
  • دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 14:15
جلسه کمیسیون امنیت کارگری در پیرانشهر برگزار گردید
جلسه کمیسیون امنیت کارگری در پیرانشهر برگزار گردید
  • یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 ساعت 14:49
برگزاری جلسه شورای ترافیک شهرستان
برگزاری جلسه شورای ترافیک شهرستان
  • یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 ساعت 14:47
برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار
برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار
  • یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 ساعت 14:44
برگزاری جلسه یارانه سوخت در شهرستان پیرانشهر
برگزاری جلسه یارانه سوخت در شهرستان پیرانشهر
  • یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 ساعت 14:40
برگزاری مراسم جشن گلریزان در پیرانشهر
برگزاری مراسم جشن گلریزان در پیرانشهر
  • یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 ساعت 14:38
برگزاری جلسه کارگروه اشتغال در شهرستان پیرانشهر
برگزاری جلسه کارگروه اشتغال در شهرستان پیرانشهر
  • پنج شنبه 19 اردیبهشت 1398 ساعت 11:58