بازدید فرماندار پیرانشهر از مجتمع نمایشگاهی خودرو
بازدید فرماندار پیرانشهر از مجتمع نمایشگاهی خودرو
  • یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 13:47
فرماندار پیرانشهر در پیامی از حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس قدردانی کرد
فرماندار پیرانشهر در پیامی از حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس قدردانی کرد
  • یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 10:05
مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرستان پیرانشهر برگزار شد
مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرستان پیرانشهر برگزار شد
  • جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 16:47
فرماندار پیرانشهر در دیدار با خانواده های روستایی بنیاد شهید،کمیته امداد و بهزیستی
فرماندار پیرانشهر در دیدار با خانواده های روستایی بنیاد شهید،کمیته امداد و بهزیستی
  • پنج شنبه 9 خرداد 1398 ساعت 15:46
نشست مشورتی بانوان با فرماندار پیرانشهر
نشست مشورتی بانوان با فرماندار پیرانشهر
  • پنج شنبه 9 خرداد 1398 ساعت 15:39
جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری در شهرستان پیرانشهر برگزار گردید
جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری در شهرستان پیرانشهر برگزار گردید
  • پنج شنبه 9 خرداد 1398 ساعت 07:22
فرماندار پیرانشهر طی پیامی از مردم شهرستان پیرانشهر دعوت کرد تا در مراسم راهپیمایی روز قدس شرکت کنند
فرماندار پیرانشهر طی پیامی از مردم شهرستان پیرانشهر دعوت کرد تا در مراسم راهپیمایی روز قدس شرکت کنند
  • پنج شنبه 9 خرداد 1398 ساعت 07:18
برگزاری جلسه اجرای پروژه های نیمه تمام شهرستان
برگزاری جلسه اجرای پروژه های نیمه تمام شهرستان
  • پنج شنبه 9 خرداد 1398 ساعت 07:15
فرماندار پیرانشهر با خانواده های تحت پوشش دیدار کرد
فرماندار پیرانشهر با خانواده های تحت پوشش دیدار کرد
  • پنج شنبه 9 خرداد 1398 ساعت 07:11
برگزاری جلسه جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان پیرانشهر
برگزاری جلسه جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان پیرانشهر
  • یکشنبه 5 خرداد 1398 ساعت 14:44