پیام فرماندار پیرانشهر
پیام فرماندار شهرستان پیرانشهر به مناسبت گرامیداشت روز ملی"مهارت، کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای"
  • دوشنبه 6 مرداد 1399 ساعت 10:59
شهادت عزت ابدی است(مقام معظم رهبری)
با حضور فرماندار پیرانشهر انجام شد
  • دوشنبه 6 مرداد 1399 ساعت 10:56
با حضور فرماندار انجام شد
بازدید های مستمر فرماندار پیرانشهر
  • دوشنبه 6 مرداد 1399 ساعت 10:50
در ادامه بازدیدهای سرزده فرماندار شهرستان پیرانشهر از ادارات و بانکهای شهرستان.
بازدید فرماندار شهرستان پیرانشهر از بانک رسالت
  • دوشنبه 6 مرداد 1399 ساعت 10:35
ملاقات تجار و پیله وران مرز تمرچین با فرماندار پیرانشهر
مشکلات تجار و پیله وران مرز تمرچین مورد بررسی قرار گرفت
  • دوشنبه 6 مرداد 1399 ساعت 08:03
هیئت تطبیق درفرمانداری تشکیل شد
برگزاری جلسه هیئت تطبیق جهت رسیدگی به مصوبات شوراهای اسلامی شهر پیرانشهر با حضور فرماندار پیرانشهر
  • شنبه 4 مرداد 1399 ساعت 08:29
با حضور فرماندار انجام شد
بازدید فرماندار از پروژه های حوزه بهداشت و درمان در پیرانشهر
  • شنبه 4 مرداد 1399 ساعت 08:25
با حضور فرماندار انجام شد
فرماندار پیرانشهر بر تسریع در روند عملیات چهار بانده کردن ورودی پیرانشهر تاکید کرد
  • شنبه 4 مرداد 1399 ساعت 08:14
1 2 3 4 5 6 7