حضور محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجانغربی در مرز تمرچین پیرانشهر
بازدید استاندار آذربایجانغربی از مرز تمرچین شهرستان پیرانشهر
  • دوشنبه 19 آذر 1397 ساعت 08:28
ششمین جلسه کارویژه مرزی با حضور استاندار در مرز تمرچین پیرانشهر
🔸ششمین جلسه کار ویژه مرزی شورای تامین استان
  • دوشنبه 19 آذر 1397 ساعت 08:15
1 2 3