مراسم بزرگداشت روز امور تربیتی و هفته تربیت اسلامی در شهرستان پیرانشهر برگزار گردید
مراسم بزرگداشت روز امور تربیتی و هفته تربیت اسلامی در شهرستان پیرانشهر برگزار گردید
  • سه شنبه 14 اسفند 1397 ساعت 08:10
پیام فرماندار پیرانشهر به مناسبت روز امور تربیتی و هفته تربیت اسلامی
پیام فرماندار پیرانشهر به مناسبت روز امور تربیتی و هفته تربیت اسلامی
  • سه شنبه 14 اسفند 1397 ساعت 08:05
فرماندار پیرانشهر در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل گمرک تمرچین
فرماندار پیرانشهر در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل گمرک تمرچین
  • دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 08:40
مراسم تودیع و معارفه مدیر کل گمرک مرزی تمرچین پیرانشهر
مراسم تودیع و معارفه مدیر کل گمرک مرزی تمرچین پیرانشهر
  • دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 08:11
مدیر کل ناظر گمرکات استان با فرماندار پیرانشهر دیدار کرد
مدیر کل ناظر گمرکات استان با فرماندار پیرانشهر دیدار کرد
  • دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 08:07
برگزاری جلسه ساماندهی کارتهای الکترونیکی مرز نشینان
برگزاری جلسه ساماندهی کارتهای الکترونیکی مرز نشینان
  • دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 08:02
برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش در شهرستان پیرانشهر
برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش در شهرستان پیرانشهر
  • یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 08:26
توزیع اعتبارات برای روستاهای فاقد دهیاری
توزیع اعتبارات برای روستاهای فاقد دهیاری
  • یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 08:11
برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی
برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی
  • یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 08:04
نخستین جلسه شورای نامگذاری معابر و اماکن عمومی
نخستین جلسه شورای نامگذاری معابر و اماکن عمومی
  • یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 08:01