نشست تخصصی حقوق شهروندی با حضور فرماندار در شهرستان پیرانشهر برگزار گردید
نشست تخصصی حقوق شهروندی با حضور فرماندار در شهرستان پیرانشهر برگزار گردید
  • پنج شنبه 6 دی 1397 ساعت 16:58
برگزاری مانور زلزله
برگزاری مانور زلزله
  • چهارشنبه 5 دی 1397 ساعت 15:17
افتتاح و بازدید از نمایشگاه زلزله
افتتاح و بازدید از نمایشگاه زلزله
  • چهارشنبه 5 دی 1397 ساعت 15:13
پیام فرماندار پیرانشهر بمناسبت پنجم دی ماه
پیام فرماندار پیرانشهر بمناسبت پنجم دی ماه
  • چهارشنبه 5 دی 1397 ساعت 15:10
برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر
برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر
  • چهارشنبه 5 دی 1397 ساعت 15:06
برگزاری جلسه مبارزه با مواد مخدر
جلسه مبارزه با مواد مخدر شهرستان پیرانشهر برگزار گردید
  • سه شنبه 4 دی 1397 ساعت 15:32
برگزاری ملاقات عمومی با فرماندار پیرانشهر
برگزاری ملاقات عمومی با فرماندار پیرانشهر
  • سه شنبه 4 دی 1397 ساعت 08:49
حضور فرماندار در اداره ثبت احوال
حضور فرماندار در اداره ثبت احوال
  • سه شنبه 4 دی 1397 ساعت 08:45
پیام فرماندار پیرانشهر بمناسبت هفته ثبت احوال
پیام فرماندار پیرانشهر بمناسبت هفته ثبت احوال
  • سه شنبه 4 دی 1397 ساعت 08:40
برگزاری جلسه کمیته حفاری شهرستان پیرانشهر
برگزاری جلسه کمیته حفاری شهرستان پیرانشهر
  • یکشنبه 2 دی 1397 ساعت 14:10