پیام فرماندار پیرانشهر به مناسبت 6 مرداد ماه

پیام فرماندار پیرانشهر به مناسبت 6 مرداد ماه
"ترابی"فرماندار پیرانشهر در پیامی ششم مرداد ماه روز ملی کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفه ای را به دست اندر کاران این امر در شهرستان تبریک گفت:

بی تردید تلفیق دانش با مهارت و خلاقیت برای جوانان این مرز و بوم زمینه ساز اشتغال پایدار توام با کار آفرینی،تاثیر مهمی در رشد و توسعه اقتصادی و توانمند سازی منابع انسانی دارد

توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای در شرایط کنونی برای رشد اقتصادی و به ویژه شتاب دهی به فرایند تولید امری حیاتی است

اینجانب ضمن تبریک فرا رسیدن ششم مرداد ماه روز ملی کار آفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای و هفته ملی مهارت از تلاش همه دست اندر کاران بویژه هنرآموزان،مدیران و عوامل

اجرایی،کارشناسان و مدیریت فنی و حرفه ای شهرستان پیرانشهر تشکر و قدر دانی می نمایم

                          ترابی

                 فرماندار پیرانشهر