دیدار سرزده و نوروزانه فرماندار پیرانشهربا بیماران

دیدار سرزده و نوروزانه فرماندار پیرانشهربا بیماران
دیدار سرزده و نوروزانه فرماندار پیرانشهربا بیماران

🔸دیدار سرزده و نوروزانه فرماندار پیرانشهر با بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی(ره)

✔امروز هشتم فروردین ماه ترابی فرماندار پیرانشهر با حضور در بیمارستان امام خمینی (ره)با بیماران بستری در بیمارستان دیدار کرد

✔مقام عالی شهرستان در این دیدار ضمن سرکشی به بخش های مختلف بیمارستان با حضور بر بالین بیمارستان ضمن تسلی خاطر برای آنان آرزوی سلامتی کرد.

✔ترابی در حاشیه این دیدار سرکشی و دیدار با بیماران را یکی از سنت های حسنه در دین اسلام برشمرد

✔همچنین وی بر بکارگیری پزشک دوم در این بخش تاکید نمود

✔در آخر فرماندار از بخش های مختلف این بیمارستان بازدید کرد و با گفتگو با بیماران، پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان بیمارستان از روند خدمات دهی به بیماران آگاه شد و توصیه های لازم را برای بهبود انجام کار به مسئولین بیمارستان نمود