◀◀◀#اطلاعیه///

افرادی که از تاریخ تزریق واکسن دوم آنها سه ماه گذشته؛ برای تزریق دوز سوم به مراکز بهداشتی مراجعه کنند

افرادی که از تاریخ تزریق واکسن دوم آنها سه ماه گذشته؛ برای تزریق دوز سوم به مراکز بهداشتی مراجعه کنند

#اطلاعیه/////

⭕️به اطلاع شهروندان عزیز می رساند: 

▪️ کلیه افراد 18 سال و بالاتر که هر نوع واکسن را در نوبت های اول و دوم دریافت کرده اند و حداقل 3 ماه از نوبت دوم آنها گذشته است می توانند جهت دریافت نوبت سوم واکسن به مراکز واکسیناسیون و کلیه مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی، پایگاههای سلامت و خانه های بهداشت روستاهای شهرستان مراجعه نمایند