ملاقات فرماندار پیرانشهر با مردم برگزار گردید

ملاقات فرماندار پیرانشهر با مردم برگزار گردید
برنامه ملاقات عمومی فرماندار پیرانشهر  بصورت تلفنی با مردم فهیم وشریف شهرستان برگزار شد.

 

 ✅در راستای رعایت دستورالعمل های بهداشتی مقابله با شیوع کرونا ویروس و لزوم رعایت حال همشهریان گرامی؛ فرماندار پیرانشهر  بصورت تلفنی و کتبی به درخواست های این عزیزان رسیدگی کرد