روز چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 انجام می گیرد

◀ حضور مدیران کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی / تامین اجتماعی / بهزیستی / آموزش فنی و حرفه‌ای در سامانه سامد برای پاسخگویی به سؤالات مردم

◀ حضور مدیران کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی / تامین اجتماعی / بهزیستی / آموزش فنی و حرفه‌ای در سامانه سامد برای پاسخگویی به سؤالات مردم

حضور مدیران کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی / تامین اجتماعی / بهزیستی / آموزش فنی و حرفه‌ای در سامانه سامد برای پاسخگویی به سؤالات مردم 

🔹با هماهنگی و برنامه‌ریزی دفتر بازرسی استانداری و در راستای اجرای نظام‌نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و تبیین اهداف دولت و تحقق مصادیق حقوق شهروندی و تأکیدات مقام عالی استان مبنی بر استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواست‌ها و مشکلات هم‌وطنان عزیز و ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران دستگاه‌های اجرایی؛ 

▫️روز چهار شنبه 7 اردیبهشت 1401 

🔸مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی از ساعت 10 الی 11 

🔸مدیرکل تامین اجتماعی از ساعت 10 الی 11 

🔸 مدیرکل بهزیستی از ساعت 11 الی 12 

🔸 مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای از ساعت 11 الی 12  ☎️ با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن 111 به‌صورت مستقیم پاسخگوی تماس‌های مردم عزیز خواهند بود.